Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
354

I C 39/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-04-20

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn. akt IC 39/10 UZASADNIENIE Powódka M. R. w pozwie skierowanym do tut. Sądu przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w (...) S.A. z siedzibą w P. Oddziałowi w Polsce z siedzibą w W. domagała się wyłączenia spod egzekucji – ruchomości: w postaci 2 krówmaści czarno-białej i jałówki maści czarno-białej, zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach B. M. w sprawach egzekucyjnych z wniosku pozwanych przeciwko W. S. (BM Km 806/09, (...) i BM Km 1143/09). W uzasadnieniu pozwu pow
Czytaj więcej»

I C 46/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 46/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: sekr. sądowy Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą B. przeciwko W. M. o zapłatę oddala powództwo. SSR Agnieszka Kluczyńska Sygn. akt I C 46/17 UZASADNIENIE Powódka (...) S.A. z siedzibą w B. w dniu 23 grudni
Czytaj więcej»

I C 55/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2011-06-13

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 55/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2011 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: Edyta Marcejonis po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2011 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w L. Oddziału B. przeciwko J. D. o ustalenie istnienia służebności gruntowej oddala powództwo. SSR Izabela Sadłowska Sygn. akt I.C. 55/11 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. w L. Oddzi
Czytaj więcej»

I C 65/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-11-16

Data publikacji: 2013-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 65/10 UZASADNIENIE Powód W. K. (1) wystąpił przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w S. i Gminie Miejskiej S. z pozwem o zapłatę, solidarnie, kwoty 6.131,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13.12.2002 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie domagał się też zasądzenia od pozwanych, na swoją rzecz, kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swe żądanie powód wskazał, iż wskutek bezprawnego zachowania funkcjonariuszy państwowych tj. Naczelnika Urzędu Sk
Czytaj więcej»

I C 114/15

postanowienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-04-16

Data publikacji: 2016-06-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 114/15 POSTANOWIENIE Dnia 16 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: Karolina Butkiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa N. J. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę p o s t a n a w i a: 1 Umorzyć postępowanie w sprawie; 2 Zwrócić powodowi N. J. od Skarbu Państwa (Kasa Sądu Rejonowego w Suwałkach) kwotę
Czytaj więcej»

I C 138/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-02-23

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 138/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: Magda Ułanowicz po rozpoznaniu w dniu 23 lutego 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa E. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę zadośćuczynienia I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda E. G. kwotę 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami ust
Czytaj więcej»

I C 138/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-03-13

Data publikacji: 2016-06-02

trafność 100%

Sygn. akt I. C. 138/13 UZASADNIENIE Powód E. G. wystąpił przeciwko (...) S.A. w S. z pozwem o zapłatę kwoty 12.000,00 zł wraz odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 08.02.2011 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za krzywdę związaną z uszkodzeniami ciała i rozstrojem zdrowia doznanymi na skutek wypadku komunikacyjnego z dnia 22.01.2006 r. Jednocześnie powód domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania. Uzasadniając swe roszczenie powód wskazał, iż w wyniku koliz
Czytaj więcej»

I C 140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-04-12

Data publikacji: 2018-06-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 140/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Raczkowska Protokolant: sekretarz sądowy Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę i o ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. D. kwotę 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotyc
Czytaj więcej»

I C 146/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-08-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C 146/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Raczkowska Protokolant: sekretarz sądowy Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2018 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa U. L. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w R. z udziałem interwenienta ubocznego (...) SA w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej w R. n
Czytaj więcej»

I C 171/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-07-30

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 171/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2010 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: Edyta Marcejonis po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2010 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda J. P. kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) wraz z
Czytaj więcej»