Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
325

I C 2373/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-05-17

Data publikacji: 2017-11-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2373/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Edyta Staszkiewicz-Tkacz Protokolant: sekr. sądowy Anna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2017 r. w Suwałkach sprawy z powództwa M. O. przeciwko K. O. o naruszenie posiadania I Przywraca powodowi M. O. posiadanie domu mieszkalnego położonego w S. przy ulicy (...) , w ten sposób, że nakazuje pozwanej K. O. , aby wydała p
Czytaj więcej»

I C 2731/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-09-30

Data publikacji: 2016-06-02

trafność 100%

Dnia 08.01.2016r. zmieniono niniejsze orzeczenie. Sygn. akt: I C 2731/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Karol Kwiatkowski Protokolant: sekr. sądowy Anna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa W. B. przeciwko (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. na rzecz powódki W.
Czytaj więcej»

I C 2502/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-02-03

Data publikacji: 2016-03-23

trafność 100%

Sygn. akt I C 2502/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: sekr. sądowy Anna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 2016 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) Finanse Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej z siedzibą w P. przeciwko K. M. o zapłatę I Zasądza od pozwanej K. M. na rzecz powoda (...) Finanse Spółki z ogra
Czytaj więcej»

I C 3208/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-12-30

Data publikacji: 2017-06-28

trafność 100%

Sygn. akt: I C 3208/14 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Malinowska Protokolant: sekretarka Karolina Butkiewicz po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2016 r. w Suwałkach sprawy z powództwa Z. H. przeciwko (...) Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością w P. o zapłatę I Oddala powództwo; II Zasądza od powoda Z. H. na rzecz pozwanej (...) Sp. z ograniczoną odpowiedzialności
Czytaj więcej»

I C 3274/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-09-25

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Sygn. akt I.C. 3274/14 UZASADNIENIE Powódka H. G. wystąpiła przeciwko Towarzystwu (...) w W. (dalej jako (...) w W. ) z pozwem o zapłatę kwoty 30.000,00 zł na wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 16 listopada 2011 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Domagała się również zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przewidzianych. W uzasadnieniu żądania powódka podała, iż dnia 10 sierpnia 2011 roku miał miejsce wypadek k
Czytaj więcej»

I C 3298/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-03-11

Data publikacji: 2015-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 3298/14 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w pozwie wniesionym przeciwko S. J. domagała się zapłaty kwoty 1162,52 złotych wraz z umownymi odsetkami w wysokości 4 – krotności stopy kredytu lombardowego NBP naliczanymi od kwoty 1102,52 złotych od dnia 24 lipca 2014 roku do dnia zapłaty oraz odsetek ustawowych od kwoty 60,00 złotych od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty; uzasadniając swe żądanie powód wskazał, iż w ramach prowadzonej przez siebi
Czytaj więcej»

I C 3418/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-03-11

Data publikacji: 2015-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I. C. 3418/14 UZASADNIENIE Powód (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w S. w pozwie wniesionym przeciwko B. G. domagała się zapłaty kwoty 1162,52 złotych wraz z umownymi odsetkami w wysokości 4 – krotności stopy kredytu lombardowego NBP naliczanymi od kwoty 1102,52 złotych od dnia 17 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz odsetek ustawowych od kwoty 60,00 złotych od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty; uzasadniając swe żądanie powód wskazał, iż w ramach prowadzonej przez si
Czytaj więcej»

IV P 1/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-05-28

Data publikacji: 2016-12-23

trafność 100%

Sygn. akt IV P 1/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Alicja Wiśniewska Ławnicy: Czesława Górska, Andrzej Sowul Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Krysiuk po rozpoznaniu w dniu 18 maja 2015 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa B. C. (1) przeciwko P. S. w S. o przywrócenie do pracy I Powództwo oddala. II Zasądza od powódki B. C. (1) na rzecz pozwanej P. S. .
Czytaj więcej»

IV P 5/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-04-18

Data publikacji: 2015-04-10

trafność 100%

Sygn. akt IV. P. 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach IV. Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Alicja Wiśniewska Ławnicy: Maria Jolanta Szumska Małgorzata Zarzecka Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Krysiuk po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2014 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa R. S. przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcji (...) S.A. z/s w S. o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o
Czytaj więcej»

IV P 6/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-02-10

Data publikacji: 2014-06-03

trafność 100%

Sygn. akt IV. P. 6/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach IV. Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Alicja Wiśniewska Ławnicy: Andrzej Sowul Wojciech Żukowski Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Krysiuk po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2014 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa E. S. przeciwko Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w A. o przywrócenie do pracy I Powództwo oddala. II Zas
Czytaj więcej»