Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
335

I C 359/10

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-11-24

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 359/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 listopada 2010 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Magdalena Taraszkiewicz Protokolant: Paulina Chmielewska po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2010 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa M. J. przeciwko Bankowi (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I Oddala powództwo; II Zasądza od powoda M. J. na rzecz pozwanego Banku (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 1217
Czytaj więcej»

I C 356/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2011-12-16

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 356/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alicja Wiśniewska Protokolant: Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2011 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa Z. K. , R. K. , Z. K. s. Z. przeciwko Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w W. o ustalenie oddala powództwo. SSR Alicja Wiśniewska Sygn. akt I. C. 356/11 UZASADNIENIE Powodowie Z. K. ,
Czytaj więcej»

I C 359/10

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-12-06

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 359/10 UZASADNIENIE Powód M. J. w pozwie wniesionym do tut. Sądu domagał się zasądzenia od pozwanego Banku (...) S.A. w W. kwoty 10.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 08.06.2009 r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że w dniu 09.05.2009 r. zmarł jego ojciec F. J. na skutek zatrucia go nieznaną substancją przez nieznanych sprawców. Powód wskazywał, że jego zmarły ojciec w związku z posiadaniem E. w pozwanym Banku (...) S.A. obj
Czytaj więcej»

I C 379/11

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2012-01-23

Data publikacji: 2014-05-21

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 379/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alicja Wiśniewska Protokolant: Edyta lipnicka po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2012 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa L. H. przeciwko Skarbowi Państwa - Naczelnikowi Urzędu Celnego w S. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza od powoda L. H. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa - Naczelnika Urzędu Celnego w
Czytaj więcej»

I C 389/10

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2011-02-14

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 389/10 UZASADNIENIE Powódka H. R. wystąpiła o zwolnienie od egzekucji ruchomości w postaci inwentarza żywego – 100 szt. warchlaków oraz 20 ton jęczmienia i 30 ton owsa zajętych w dniu 27.08.2010 r. przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach T. Z. w sprawie Km 2870/09 i KM 557/10. Domagała się również zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu powództwa powódka podniosła, iż jest właścicielem wskazanego inwentarza żywego i zboża. Komornik prowadzi post
Czytaj więcej»

I C 404/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-05-28

Data publikacji: 2014-07-10

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 404/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa K. O. przeciwko W. B. o zapłatę I Oddala powództwo. II Odstępuje od obciążenia powoda brakującymi kosztami sądowymi. /-/SSR Agnieszka Kluczyńska
Czytaj więcej»

I C 405/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 405/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Marta Moroz po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) S.C. M. R. , M. K. z siedzibą w E. przeciwko M. P. (1) o zapłatę I Zasądza od pozwanej M. P. (1) solidarnie na rzecz powodów: M. R. i M. K. – wspólników spółki cywilnej : (...) S.C. z siedzibą
Czytaj więcej»

I C 440/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Sygn. akt: I.C. 440/16 upr. UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą w W. wystąpił przeciwko E. K. z pozwem o zapłatę kwoty 1.209,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Domagał się również zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa prawnego, według norm przepisanych. Uzasadniając swe żądanie powód podał, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej udzielił pozwanemu pożyczki na podstawie u
Czytaj więcej»

I C 488/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 488/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Bukowska-Snarska Protokolant: stażysta Marta Moroz po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa T. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda T. W. kwotę 2.500,00 zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»

I C 207/12

postanowienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2012-02-13

Data publikacji: 2014-08-25

trafność 100%

Sygn. akt:I. C. 207/12 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2012 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Magdalena Taraszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2012 r. w Suwałkach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Biuro Handlowe (...) sp. z o.o. w B. przeciwko W. S. o zapłatę na podstawie art. 200 § 1 k.p.c. w zw. z art. 201 § 1 i § 2 k.p.c. w zw. z art. 479 1 § 1 k.p.c. postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę do roz
Czytaj więcej»