Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
352

I C 2/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: stażysta Marta Moroz po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa M. Z. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S. A. w W. na rzecz powódki M. Z. kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 23 czer
Czytaj więcej»

I C 404/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-05-28

Data publikacji: 2014-07-10

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 404/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa K. O. przeciwko W. B. o zapłatę I Oddala powództwo. II Odstępuje od obciążenia powoda brakującymi kosztami sądowymi. /-/SSR Agnieszka Kluczyńska
Czytaj więcej»

I C 405/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Sygn. akt I C 405/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Marta Moroz po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) S.C. M. R. , M. K. z siedzibą w E. przeciwko M. P. (1) o zapłatę I Zasądza od pozwanej M. P. (1) solidarnie na rzecz powodów: M. R. i M. K. – wspólników spółki cywilnej : (...) S.C. z siedzibą
Czytaj więcej»

I C 440/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-05-04

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Sygn. akt: I C 440/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Malinowska Protokolant: sekretarka Karolina Butkiewicz po rozpoznaniu w dniu 4 maja 2016 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A z siedzibą w W. przeciwko E. K. o zapłatę I Zasądza od pozwanej E. K. na rzecz powoda (...) S.A z siedzibą w W. kwotę 434,47 zł (czterysta trzydzieści cztery złote 47
Czytaj więcej»

I C 440/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-05-30

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Sygn. akt: I.C. 440/16 upr. UZASADNIENIE Powód (...) S.A. z siedzibą w W. wystąpił przeciwko E. K. z pozwem o zapłatę kwoty 1.209,19 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Domagał się również zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów zastępstwa prawnego, według norm przepisanych. Uzasadniając swe żądanie powód podał, że w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej udzielił pozwanemu pożyczki na podstawie u
Czytaj więcej»

I C 488/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-12-02

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 488/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Wioletta Bukowska-Snarska Protokolant: stażysta Marta Moroz po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2015 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa T. W. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda T. W. kwotę 2.500,00 zł (dwa tysiące
Czytaj więcej»

I C 488/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-12-22

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Sygn. akt I.C 488/15 UZASADNIENIE Powód T. W. (1) w pozwie skierowanym przeciwko (...) S. A. z siedzibą w W. , po ostatecznym sprecyzowaniu powództwa domagał się zasądzenia kwoty: - 6.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 3.000 zł od dnia 21.03.2014r. do dnia zapłaty i od kwoty 3.000 zł od dnia 25.09.2015r. tytułem zadośćuczynienia, - kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu podniósł, że na skutek zdarzenia drogowego z dnia
Czytaj więcej»

I C 491/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2012-10-31

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 491/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: st. sekr. sądowy Edyta Orchowska po rozpoznaniu w dniu 26 października 2012 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa S. K. przeciwko J. K. (1) o stwierdzenie nieważności umowy I Stwierdza, że umowa darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości S. gmina B.
Czytaj więcej»

I C 533/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2012-06-29

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 533/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 czerwca 2012 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: St.sekr.sąd. Edyta Orchowska po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2012 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa J. L. , I. L. przeciwko Gminie Miejskiej S. - Zarządu (...) w S. o ustalenie Oddala powództwo. SSR Izabela Sadłowska Sygn. akt I.C. 533/12 UZASADNIENIE Powód J. L. wystąpił prz
Czytaj więcej»

I C 535/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-01-27

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 535/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2014 r. w Suwałkach sprawy z powództwa G. S. przeciwko A. T. przy udziale interwenienta ubocznego (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego A. T. na rzecz powódki G. S. kwotę 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięc
Czytaj więcej»