Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
358

I C 972/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-03-27

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 972/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa I. B. przeciwko (...) Bank S.A. w W. o ustalenie I oddala powództwo; II przyznaje radcy prawnemu W. M. , prowadzącemu kancelarię radcy prawnego w S. , od Skarbu Państwa (kasa Sądu Rejonoweg
Czytaj więcej»

I C 1038/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-02-25

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 1038/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: stażysta Magda Ułanowicz po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2014 r. w Suwałkach sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w P. o ustalenie I Ustala, iż powódka M. K. skutecznie odstąpiła od umowy zawartej w dniu 23 października 2012 roku z pozwanym (...) Sp. z o.
Czytaj więcej»

I C 1062/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-04-11

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1062/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: apl. sąd. Joanna Zambrowska po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2017 r. w Suwałkach sprawy z powództwa M. G. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki M. G. kwotę 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi od dnia 29
Czytaj więcej»

I C 1069/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-09-15

Data publikacji: 2015-02-04

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 1069/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) S.A. V. (...) z siedzibą w W. przeciwko A. S. o zapłatę oddala powództwo. SSR Aneta Ineza Sztukowska Sygn. akt I C 1069/14 UZASADNIENIE Powód (...) Spółka Akcyjna V. (...) z siedzibą w W. w
Czytaj więcej»

I C 1072/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-03-31

Data publikacji: 2017-05-25

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1072/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: sekretarka Karolina Butkiewicz po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2016 r. w Suwałkach sprawy z powództwa A. B. ( poprzednio S. ) przeciwko B. (...) w R. ( poprzednio (...) Company SE w R. ) o zapłatę I Zasądza od pozwanego B. (...) w R. ( poprzednio (...) Company SE w R. ) na rzecz powódki A. B
Czytaj więcej»

I C 1092/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-02-17

Data publikacji: 2016-06-02

trafność 100%

Sygn. akt I C. 1092/15 UZASADNIENIE Powód Towarzystwo (...) S.A. w W. wystąpiło przeciwko T. K. z pozwem o zapłatę kwoty 30.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13 marca 2015 r. do dnia zapłaty. Domagał się również zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu wskazał, iż w dniu 27 stycznia 2013 roku, w B. T. K. znajdując się w stanie nietrzeźwości, umyślnie naruszył zasady ruchu drogowego w ten sposób, i
Czytaj więcej»

I C 1094/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-08-04

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1094/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: sekr. sądowy Anna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa H. Z. przeciwko Gminie Miejskiej S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego Gminy M. S. na rzecz powoda H. Z. kwotę 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi od kwot:
Czytaj więcej»

I C 1132/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-09-11

Data publikacji: 2015-11-20

trafność 100%

Sygn. akt I C 1132/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Karolina Butkiewicz po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 506,28 zł (pięćset sześć złotych 28
Czytaj więcej»

I C 1094/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-08-28

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Sygn. akt I. C. 1094/14 UZASADNIENIE Powódka H. Z. wystąpiła przeciwko Gminie M. S. z pozwem o zapłatę kwoty 15.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 04 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia zgodnie z art. 445 § 1 kc oraz kwoty 2.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 04 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów opieki zgodnie z art. 444 § 1 kc w związku z art. 361 § 1 kc. Jednocześnie domagała się zasądzenie od pozwanej na swoją rzecz kosztów
Czytaj więcej»

I C 1136/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-09-04

Data publikacji: 2015-10-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1136/15 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Raczkowska Protokolant: st. sekr. sądowy Beata Milewska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko A. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej A. K. na rzecz powódki (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 847,14 zł (osiemset
Czytaj więcej»