Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
347

I C 140/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-04-12

Data publikacji: 2018-06-15

trafność 100%

Sygn. akt: I C 140/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2018 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Raczkowska Protokolant: sekretarz sądowy Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę i o ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda M. D. kwotę 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotyc
Czytaj więcej»

I C 146/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2018-02-22

Data publikacji: 2018-08-29

trafność 100%

Sygn. akt: I C 146/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 lutego 2018 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Raczkowska Protokolant: sekretarz sądowy Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2018 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa U. L. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w R. z udziałem interwenienta ubocznego (...) SA w Ł. o zapłatę I zasądza od pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej w R. n
Czytaj więcej»

I C 171/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-07-30

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 171/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2010 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: Edyta Marcejonis po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2010 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda J. P. kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) wraz z
Czytaj więcej»

I C 173/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2011-12-23

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 173/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2011 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa T. G. , U. G. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S. A. w W. na rzecz powoda T. G. i powódki U. G. kwoty po 35.000,00 złotych (trzydzieści pięć t
Czytaj więcej»

I C 200/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2011-12-01

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 200/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa S. S. (1) , H. S. i J. S. przeciwko Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda S. S. (1) kwotę 5000 zł ( pięć tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

I C 207/12

postanowienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2012-02-13

Data publikacji: 2014-08-25

trafność 100%

Sygn. akt:I. C. 207/12 POSTANOWIENIE Dnia 13 lutego 2012 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Magdalena Taraszkiewicz po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2012 r. w Suwałkach na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Biuro Handlowe (...) sp. z o.o. w B. przeciwko W. S. o zapłatę na podstawie art. 200 § 1 k.p.c. w zw. z art. 201 § 1 i § 2 k.p.c. w zw. z art. 479 1 § 1 k.p.c. postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość i przekazać sprawę do roz
Czytaj więcej»

I C 215/10

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2011-07-08

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 215/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: protokolant Edyta Marcejonis po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2011 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa T. S. przeciwko J. S. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego J. S. na rzecz powódki T. S. kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi
Czytaj więcej»

I C 219/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-02-28

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 219/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Sznejder Protokolant: Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2014 r. w Suwałkach sprawy z powództwa J. K. przeciwko Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w W. o zapłatę I Umarza postępowanie w zakresie kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od tej kw
Czytaj więcej»

I C 243/10

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-12-14

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt: I. C. 243/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: Edyta Marcejonis po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2010 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa Z. S. przeciwko Gminie Miejskiej w S. - Zarządowi (...) w S. o ustalenie istnienia stosunku najmu I Ustala, że stosunek najmu lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ulicy (...) o numerze
Czytaj więcej»

I C 244/10

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-12-30

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 244/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: Anna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2010 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa J. Ś. przeciwko Skarbowi Państwa -Dyrektorowi Aresztu Śledczego w S. o zapłatę 1 oddala powództwo 2 zasądza od powoda J. Ś. na rzecz pozwanego Skarbu Państwa – Dyrektorowi Aresztu Śledcz
Czytaj więcej»