Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
311

IV P 186/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-12-29

Data publikacji: 2015-07-07

trafność 100%

Sygn. akt IV. P. 186/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach IV. Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Alicja Wiśniewska Ławnicy: Elżbieta Bruś, Danuta Bogumiła Sobolewska Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Krysiuk po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2014 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa A. L. (1) przeciwko Zespołowi Szkół w S. odszkodowanie za naruszenie zasad równouprawnienia I Zasądza od pozwan
Czytaj więcej»

IV P 284/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-11-03

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Sygn. akt IV. P. 284/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach IV. Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Alicja Wiśniewska Ławnicy: Czesława Górska Wojciech Żukowski Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Krysiuk po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2014 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa W. J. przeciwko (...) Sp. z o.o. w O. o zapłatę zadośćuczynienia w związku z mobbingiem I Odmawia odrzucenia pozwu. I
Czytaj więcej»

IV P 311/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-03-31

Data publikacji: 2015-10-02

trafność 100%

Sygn. akt IV. P. 311/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach IV. Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Alicja Wiśniewska Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Krysiuk po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2015 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w W. o zapłatę wynagrodzenia za gotowość do pracy I Zasądza od pozwanej (...) Spółki z ograniczoną odpow
Czytaj więcej»

V GC 109/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-10-13

Data publikacji: 2014-11-21

trafność 100%

Teza orzeczenia: w postępowaniu o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności dopuszcalne jest zgłoszenie potrącenia wzajmenych wierzytelności
Sygn. akt V GC 109/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 października 2014r. Sąd Rejonowy w Suwałkach Sąd Gospodarczy V Wydział Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Babiarz-Mikulska Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Grudzińska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 października 2014r. w S. sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa A (...) , D. D. sp. j. w S. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. w S. o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności I Pozbawia wykon
Czytaj więcej»

VII K 30/07

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2007-05-27

Data publikacji: 2015-03-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt VII K 30/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 27 maja 2008 roku Sąd Rejonowy w Suwałkach Sąd Grodzki w składzie: Przewodniczący SSR Agnieszka Mazur Protokolant Stanisław Buzon w obecności Prokuratora Joanny Orchowskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 06 marca 2007 roku, 14 maja 2007 roku, 20 maja 2008 roku sprawy: M. J. - s. B. i E. zd. J. ur. (...) w S. oskarżonego o to, że: w dniu 26 sierpnia 2006 r. ok. godz. 17.00 w S. podczas meczu piłki nożnej na S. Miejskim
Czytaj więcej»

VII K 682/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-06-30

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Sygn. akt VII K 682/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S. , dnia 30 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Suwałkach VII Wydział Karny w składzie: Przewodniczący SSR Adrianna Janowska-Ziajka Protokolant sekretarz sądowy Agata Jankowska w obecności Prokuratora Marka Rajchemba (PO-B-stok) po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25.05.2016 r., 09.06.2016 r., 23.06.2016 r. i 30.06.2016 r. sprawy: 1 L. P. zd. L. - c. J. i T. zd. J. , ur. (...) w K. , Republika Litewska oskarżonej o to, że : XXXIX w
Czytaj więcej»

IV P 164/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-11-19

Data publikacji: 2015-07-22

trafność 100%

Sygn. akt IV. P. 164/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 listopada 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach IV. Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący: SSR Alicja Wiśniewska Ławnicy: Iwona Suchocka Wojciech Żukowski Protokolant: sekr. sądowy Agnieszka Krysiuk po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2014 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa I. P. (1) przeciwko Skarbowi Państwa - Komendzie Miejskiej Policji w S. o przywrócenie do pracy i zapłatę wynagrodze
Czytaj więcej»

I C 1503/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-02-23

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I C. 1503/13 UZASADNIENIE Powodowie K. P. i A. P. wystąpili przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. z pozwem o zapłatę solidarnie na ich rzecz kwoty 5.000, 00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 09.03.2012r. do dnia zapłaty. Jednocześnie domagali się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł. W uzasadnieniu żądania powodowie wskazali, iż w dniu 23.11.200
Czytaj więcej»

I C 1512/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Sygn. akt I C 1512/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Protokolant sądowy Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) S.A z siedzibą w W. przeciwko K. L. o zapłatę I Zasądza od pozwanej K. L. na rzecz powoda (...) S.A z siedzibą w W. kwotę 2 056,26 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt sz
Czytaj więcej»

I C 1542/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-10-07

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 1542/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Protokolant sądowy Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 7 października 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) S.A z siedzibą w W. przeciwko M. O. o zapłatę I Zasądza od pozwanej M. O. na rzecz powoda (...) S.A z siedzibą w W. kwotę 410,13 zł (czterysta dziesięć złotych 13
Czytaj więcej»