Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
319

I C 1094/14

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-08-04

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1094/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 sierpnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: sekr. sądowy Anna Kamińska po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa H. Z. przeciwko Gminie Miejskiej S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego Gminy M. S. na rzecz powoda H. Z. kwotę 22.000,00 zł (dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi od kwot:
Czytaj więcej»

I C 1160/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-04-07

Data publikacji: 2015-05-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I.C.1160/14 UZASADNIENIE Powód T. S. wystąpił przeciwko (...) SA w W. z pozwem o zapłatę kwoty 6400,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od kwoty 4400 złotych od dnia 5 maja 2014 roku do dnia zapłaty. Domagał się również zasądzenia na swoją rzecz od pozwanego kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego z uwzględnieniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, według norm przepisanych. Uzasadniając powyższe żądanie powód podał, iż w dniu 16 lutego 2014 roku stanowiący jego w
Czytaj więcej»

I C 1163/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-03-13

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 1163/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Magdalena Taraszkiewicz Protokolant: Dominik Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 1 marca 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa W. W. (1) , T. W. przeciwko Gminie Miejskiej S. - Zarządowi (...) w S. o ustalenie I Utrzymuje w całości w mocy wyrok zaoczny Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 14.12.2012 r. w sp
Czytaj więcej»

I C 1182/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-09-28

Data publikacji: 2015-11-26

trafność 100%

Sygn. akt I C 1182/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: stażysta Marta Moroz po rozpoznaniu w dniu 28 września 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) S.A. z/s w B. przeciwko P. S. o zapłatę I Zasądza od pozwanego P. S. na rzecz powoda (...) S.A. z/s w B. kwotę 1471,93 zł (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 93/100
Czytaj więcej»

I C 1200/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-09-10

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 1200/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Dominik Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 10 września 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa C. J. przeciwko B. S. o ustalenie I Ustala, iż powód C. J. nabył z dniem 20 czerwca 2009 roku własność samochodu osobowego marki V. (...) , rok produkcji 2001, nr nadwozia (...) ;
Czytaj więcej»

I C 1223/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-09-01

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Sygn. akt I. C. 1223/13 UZASADNIENIE Powódka M. R. (1) wystąpiła przeciwko Towarzystwu (...) w W. z pozwem o zapłatę kwoty 22.000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 maja 2013 roku do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w związku z uszkodzeniem ciała oraz wywołanym rozstrojem zdrowia ( art. 444 § 1 kc w zw. z art. 445 § 1 kc ) oraz kwoty 2.694,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 30 maja 2013 roku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów opieki osób t
Czytaj więcej»

I C 1227/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-11-03

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Sygn. akt I C 1227/14 UZASADNIENIE Powód G. P. w pozwie skierowanym przeciwko pozwanemu Towarzystwu (...) SA w W. domagał się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kwoty 20.000,00 zł. wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia 13.12.2012 r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia zgodnie z art. 445 par. 1 k.c. oraz zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż w dniu 17.11.2010 r. powód G. P. zatrudniony w Zakładzie (...) S
Czytaj więcej»

I C 1245/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-05-10

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I. C. 1245/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Magdalena Taraszkiewicz Protokolant: Magda Ułanowicz po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa W. M. przeciwko Bankowi (...) S. A. w W. I Oddziałowi w S. o zapłatę I Oddala powództwo II zasądza od powódki W. M. na rzecz pozwanego Banku (...) SA w W. I Oddziału w S. kwotę 2.4
Czytaj więcej»

I C 1258/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-05-10

Data publikacji: 2017-07-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1258/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Edyta Staszkiewicz-Tkacz Protokolant: sekr. sądowy Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2017 r. w Suwałkach sprawy z powództwa A. Ś. przeciwko J. K. o zapłatę I Zasądza od pozwanej J. K. na rzecz powoda A. Ś. kwotę 4.851,08 zł (cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 08/100) z odsetkami usta
Czytaj więcej»

I C 1291/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-03-01

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 1291/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Dominik Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa M. Ż. i B. Ż. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S. o ustalenie 1 Oddala powództwo. 2 Odstępuje od obciążania powodów kosztami postępowania. /-/ SSR Agnieszka Kluczyńska Sygn ak
Czytaj więcej»