Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
344

I C 1291/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-03-01

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 1291/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Dominik Wasilewski po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa M. Ż. i B. Ż. przeciwko (...) Spółdzielni Mieszkaniowej w S. o ustalenie 1 Oddala powództwo. 2 Odstępuje od obciążania powodów kosztami postępowania. /-/ SSR Agnieszka Kluczyńska Sygn ak
Czytaj więcej»

I C 1296/12

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-02-08

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 1296/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lutego 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Magda Ułanowicz po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa H. K. przeciwko K. N. o zapłatę I Zasądza od pozwanego K. N. na rzecz powoda H. K. kwotę 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 04.12.2012
Czytaj więcej»

I C 1297/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-03-26

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 1297/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 marca 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: stażysta Magda Ułanowicz po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2014 r. w Suwałkach sprawy z powództwa J. S. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powoda J. S. kwotę 7.890,05 zł (słownie: siedem tysiące osiemset dziewięćdzie
Czytaj więcej»

I C 1298/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-01-24

Data publikacji: 2014-03-17

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 1298/13 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Magdalena Taraszkiewicz Protokolant: Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2014 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) Banku (...) SA z siedzibą we W. przeciwko E. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. K. na rzecz powoda (...) Banku (...) SA z siedzibą we W. kwotę 680,69 (sześćset osiemdziesiąt z
Czytaj więcej»

I C 1372/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 1372/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: stażysta Małgorzata Sztukowska po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko J. A. o zapłatę I Zasądza od pozwanego J. A. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 10.798,39 zł (dziesięć tysięcy si
Czytaj więcej»

I C 1392/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-04-09

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1392/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Stażysta Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa P. Z. (1) przeciwko (...) S. A. V. (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S. A. V. (...) w W. na rzecz powoda P. Z. (1) kwotę 9 829,35 zł (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziew
Czytaj więcej»

I C 1486/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-12-23

Data publikacji: 2014-03-21

trafność 100%

Sygn. akt I. C. 1486/13 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 23 grudnia 2013 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) s.a. r.l. z siedzibą Luxembourg przeciwko W. M. o zapłatę oddala powództwo SSR Aneta Ineza Sztukowska Sygn. akt I. C-upr (...) UZASADNIENIE Powód (...) S.a. r.l. z siedzibą w Luksembur
Czytaj więcej»

I C 1458/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-12-04

Data publikacji: 2014-02-18

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 1458/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Anna Magdalena Taraszkiewicz Protokolant: Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2013 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko B. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego B. S. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedz
Czytaj więcej»

I C 1503/13

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-01-31

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 1503/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Beata Sznejder Protokolant: Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2014 r. w Suwałkach sprawy z powództwa K. P. i A. P. przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. o zapłatę 1 oddala powództwo; 2 zasądza solidarnie od powodów K. P. i A. P. na rzecz pozwanego (...) Bank (...) S.A. w W. kwotę 617,00 zł
Czytaj więcej»

I C 1503/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-02-23

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I C. 1503/13 UZASADNIENIE Powodowie K. P. i A. P. wystąpili przeciwko (...) Bank (...) S.A. w W. z pozwem o zapłatę solidarnie na ich rzecz kwoty 5.000, 00 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 09.03.2012r. do dnia zapłaty. Jednocześnie domagali się zasądzenia od pozwanego na swoją rzecz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł. W uzasadnieniu żądania powodowie wskazali, iż w dniu 23.11.200
Czytaj więcej»