Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
354

I C 65/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-11-16

Data publikacji: 2013-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 65/10 UZASADNIENIE Powód W. K. (1) wystąpił przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w S. i Gminie Miejskiej S. z pozwem o zapłatę, solidarnie, kwoty 6.131,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13.12.2002 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie domagał się też zasądzenia od pozwanych, na swoją rzecz, kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swe żądanie powód wskazał, iż wskutek bezprawnego zachowania funkcjonariuszy państwowych tj. Naczelnika Urzędu Sk
Czytaj więcej»

I C 73/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Sygn. akt: I C 73/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Malinowska Protokolant: sekretarka Joanna Rybak po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 r. w Suwałkach sprawy z powództwa J. C. przeciwko (...) dla (...) Sp. z o.o. o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego I Ustala, iż powód J. C. nie jest zobowiązany do uiszczania na rzecz pozwanego (...) dla (...) Sp
Czytaj więcej»

I C 73/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Sygn. akt I C. 73/16 upr. UZASADNIENIE Powód J. C. wystąpił do tut. Sądu z pozwem domagając się nakazania pozwanej (...) dla domu sp. z o.o. w W. odstąpienia od naliczania kar jako opłaty wyrównawczej z tytułu rozwiązanej przed rozpoczęciem świadczenia usług umowy. Domagał się także zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu swego żądania podał, iż będąc abonentem (...) S.A , która przekształciła się w (...) S.A zawarł z pozwaną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na pod
Czytaj więcej»

I C 98/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2012-11-05

Data publikacji: 2014-04-02

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 98/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 listopada 2012 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Magdalena Taraszkiewicz Protokolant: Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 24.10.2012 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) SA w L. o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zapłatę I Umarza postępowanie w zakresie żądania przywrócenia stanu zgodnego z prawem. II Oddala powództwo o za
Czytaj więcej»

I C 99/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-12-11

Data publikacji: 2014-02-18

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 99/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Magdalena Taraszkiewicz Protokolant: stażysta Magda Ułanowicz po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2013 r. w Suwałkach sprawy z powództwa Z. W. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę zadośćuczynienia I zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda Z. W. kwotę 12.000,00zł (dwanaście tysięcy złotych)
Czytaj więcej»

I C 112/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-05-30

Data publikacji: 2017-11-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 112/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: sekretarka Karolina Butkiewicz po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2017 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa J. S. i M. S. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S. A. w W. na rzecz powoda J. S. kwotę 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych 00/100) z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 173/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2011-12-23

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 173/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 grudnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2011 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa T. G. , U. G. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S. A. w W. na rzecz powoda T. G. i powódki U. G. kwoty po 35.000,00 złotych (trzydzieści pięć t
Czytaj więcej»

I C 1372/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-11-08

Data publikacji: 2016-12-27

trafność 100%

Sygn. akt I C 1372/16 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: stażysta Małgorzata Sztukowska po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2016 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w B. przeciwko J. A. o zapłatę I Zasądza od pozwanego J. A. na rzecz powoda (...) S.A. z siedzibą w B. kwotę 10.798,39 zł (dziesięć tysięcy si
Czytaj więcej»

I C 1392/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-04-09

Data publikacji: 2015-09-18

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1392/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: Stażysta Edyta Lipnicka po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa P. Z. (1) przeciwko (...) S. A. V. (...) w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S. A. V. (...) w W. na rzecz powoda P. Z. (1) kwotę 9 829,35 zł (dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziew
Czytaj więcej»

I C 1458/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-12-04

Data publikacji: 2014-02-18

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 1458/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodnicząca: SSR Anna Magdalena Taraszkiewicz Protokolant: Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2013 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko B. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego B. S. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedz
Czytaj więcej»