Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
354

I C 11/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-09-05

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn akt I C 11/14 UZASADNIENIE Powódka J. L. w pozwie wniesionym przeciwko (...) Bank (...) SA w W. wniosła o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, powołując się na okoliczność, iż po pierwsze – jako małżonka dłużnika nie wyraziła zgody na zajęcie prawa do lokalu wspólnie małżonkom przysługującego oraz na fakt iż wierzytelność została uiszczona na rzecz pozwanego. Pozwany (...) Bank (...) SA w W. w odpowiedzi na pozew wskazał, iż rzeczywiście dłużnik P. L. wpłacił na jego rzecz kwotę 30
Czytaj więcej»

I C 18/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-08-30

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. M. kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) wraz z o
Czytaj więcej»

I C 19/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: Magda Ułanowicz po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. K. kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowy
Czytaj więcej»

I C 39/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-04-20

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn. akt IC 39/10 UZASADNIENIE Powódka M. R. w pozwie skierowanym do tut. Sądu przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w (...) S.A. z siedzibą w P. Oddziałowi w Polsce z siedzibą w W. domagała się wyłączenia spod egzekucji – ruchomości: w postaci 2 krówmaści czarno-białej i jałówki maści czarno-białej, zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach B. M. w sprawach egzekucyjnych z wniosku pozwanych przeciwko W. S. (BM Km 806/09, (...) i BM Km 1143/09). W uzasadnieniu pozwu pow
Czytaj więcej»

I C 46/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 46/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: sekr. sądowy Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą B. przeciwko W. M. o zapłatę oddala powództwo. SSR Agnieszka Kluczyńska Sygn. akt I C 46/17 UZASADNIENIE Powódka (...) S.A. z siedzibą w B. w dniu 23 grudni
Czytaj więcej»

I C 55/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2011-06-13

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 55/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 czerwca 2011 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: Edyta Marcejonis po rozpoznaniu w dniu 02 czerwca 2011 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa (...) S.A. w L. Oddziału B. przeciwko J. D. o ustalenie istnienia służebności gruntowej oddala powództwo. SSR Izabela Sadłowska Sygn. akt I.C. 55/11 UZASADNIENIE Powód (...) S.A. w L. Oddzi
Czytaj więcej»

I C 58/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2018-01-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 58/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Edyta Staszkiewicz-Tkacz Protokolant: sekr. sądowy Joanna Rybak po rozpoznaniu w dniu 8 września 2017 r. w Suwałkach sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. R. tytułem częściowego odszkodowania kwotę 1.501,00 zł (jeden tysiąc pięćset jeden złoty
Czytaj więcej»

I C 65/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-11-16

Data publikacji: 2013-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 65/10 UZASADNIENIE Powód W. K. (1) wystąpił przeciwko Skarbowi Państwa – Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w S. i Gminie Miejskiej S. z pozwem o zapłatę, solidarnie, kwoty 6.131,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 13.12.2002 r. do dnia zapłaty. Jednocześnie domagał się też zasądzenia od pozwanych, na swoją rzecz, kosztów procesu według norm przepisanych. Uzasadniając swe żądanie powód wskazał, iż wskutek bezprawnego zachowania funkcjonariuszy państwowych tj. Naczelnika Urzędu Sk
Czytaj więcej»

I C 73/16

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Sygn. akt: I C 73/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Malinowska Protokolant: sekretarka Joanna Rybak po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 r. w Suwałkach sprawy z powództwa J. C. przeciwko (...) dla (...) Sp. z o.o. o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego I Ustala, iż powód J. C. nie jest zobowiązany do uiszczania na rzecz pozwanego (...) dla (...) Sp
Czytaj więcej»

I C 73/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2016-06-02

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Sygn. akt I C. 73/16 upr. UZASADNIENIE Powód J. C. wystąpił do tut. Sądu z pozwem domagając się nakazania pozwanej (...) dla domu sp. z o.o. w W. odstąpienia od naliczania kar jako opłaty wyrównawczej z tytułu rozwiązanej przed rozpoczęciem świadczenia usług umowy. Domagał się także zasądzenia na swoją rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu swego żądania podał, iż będąc abonentem (...) S.A , która przekształciła się w (...) S.A zawarł z pozwaną umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na pod
Czytaj więcej»