Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
368

I C 2/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: stażysta Marta Moroz po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa M. Z. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S. A. w W. na rzecz powódki M. Z. kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 23 czer
Czytaj więcej»

I C 18/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-08-30

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. M. kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) wraz z o
Czytaj więcej»

I C 19/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: Magda Ułanowicz po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. K. kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowy
Czytaj więcej»

I C 39/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-04-20

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn. akt IC 39/10 UZASADNIENIE Powódka M. R. w pozwie skierowanym do tut. Sądu przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w (...) S.A. z siedzibą w P. Oddziałowi w Polsce z siedzibą w W. domagała się wyłączenia spod egzekucji – ruchomości: w postaci 2 krówmaści czarno-białej i jałówki maści czarno-białej, zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach B. M. w sprawach egzekucyjnych z wniosku pozwanych przeciwko W. S. (BM Km 806/09, (...) i BM Km 1143/09). W uzasadnieniu pozwu pow
Czytaj więcej»

I C 46/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 46/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: sekr. sądowy Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą B. przeciwko W. M. o zapłatę oddala powództwo. SSR Agnieszka Kluczyńska Sygn. akt I C 46/17 UZASADNIENIE Powódka (...) S.A. z siedzibą w B. w dniu 23 grudni
Czytaj więcej»

I C 58/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-09-08

Data publikacji: 2018-01-02

trafność 100%

Sygn. akt: I C 58/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 września 2017 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Edyta Staszkiewicz-Tkacz Protokolant: sekr. sądowy Joanna Rybak po rozpoznaniu w dniu 8 września 2017 r. w Suwałkach sprawy z powództwa A. R. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. R. tytułem częściowego odszkodowania kwotę 1.501,00 zł (jeden tysiąc pięćset jeden złoty
Czytaj więcej»

I C 1592/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-04-17

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn. akt I. C. 1592/14 UZASADNIENIE Powód K. S. (1) wystąpił przeciwko (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W. z pozwem o zapłatę kwoty 8.848,61 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Jednocześnie domagał się zasądzenia na swoja rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych. Uzasadniając swoje żądanie powód podał, że w dniu 22 grudnia 2008 roku zawarł z (...) Bank (...) S.A. umowę pożyczki nr (...) na kwotę 40.000,
Czytaj więcej»

I C 1595/13

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-12-14

Data publikacji: 2016-06-01

trafność 100%

Sygn. akt I.C. 1595/13 UZASADNIENIE D. Z. , W. M. , J. M. oraz H. D. w odrębnych pozwach wniesionych przeciwko (...) S.A. w W. domagali się zapłaty: D. Z. , J. M. oraz H. D. po 15.000,00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 17 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty, jak chodzi o D. Z. oraz od dnia 6 lipca 2013 r. do dnia zapłaty, jak chodzi o J. M. i H. D. . W. M. natomiast domagała się zapłaty kwoty 50.000,00 zł wraz z odsetkami od dnia 17 kwietnia 2013 r. do dnia zapłaty. Roszczenia wedle wsk
Czytaj więcej»

I C 1705/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-08-29

Data publikacji: 2018-02-16

trafność 100%

Sygn. akt: I C 1705/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: sekr. sądowy Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2017 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa Ł. Z. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Ł. Z. kwotę 91,18 zł (dziewięćdziesiąt jeden złotych 18/100) z
Czytaj więcej»

I C 1736/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-01-12

Data publikacji: 2020-04-30

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1736/16 UZASADNIENIE Powód A. P. wystąpił przeciwko B. P. z pozwem o stwierdzenie istnienia stosunku najmu lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (...) II 22 m 17 pomiędzy A. P. a Zarządem (...) w (...) sp. Z o. o. oraz o zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu powód wskazał, że strony zawarły umowę najmu z Zarządem (...) w S. i też zamieszkiwały w lokalu położonym w S. przy ul. (...) II 22 m 17. Wyrokiem z dnia 6 marca 2014 r. zostało rozwiązane małżeństwo stron, a p
Czytaj więcej»