Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 65/10 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Suwałkach z 2010-11-16

II Ca 1247/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 21 maja 2013

Data publikacji: 11 stycznia 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

izba skarbowa, podatek od spadków i darowizn, nieruchomość, urząd skarbowy, wymiar podatku, zeznanie podatkowe, decyzja
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarb państwa
 • Ważne frazy
  • izba skarbowa, podatek od spadków i darowizn, operat szacunkowy, nieruchomość, decyzja izby skarbowej, wojewódzki sąd administracyjny, dług i ciężar, rzeczoznawca, urząd skarbowy, wartość nieruchomości, ustawa o podatkach, wymiar podatku, masa spadkowa, skarga, nagrobek, sporządzenie operatu, pozwany, zeznanie podatkowe, decyzja, wycena
Zobacz»

IV Ca 622/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Płocku

Data orzeczenia: 3 lutego 2016

Data publikacji: 17 lutego 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

dyrektor izby skarbowej, naczelnik urzędów skarbowych
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • skarb państwa
 • Ważne frazy
  • dyrektor izby skarbowej, pojazd, naczelnik urzędów skarbowych, zarejestrowanie samochodu, szkoda, auto, wartość, nieużywany samochód, rejestracja samochodu, wniosek do urzędu skarbowego, karta, starostwo, wydział komunikacji, odmowa wydania zaświadczenia, obowiązek uiszczenia podatku, wydanie stosownego zaświadczenia, działanie przy wykonywaniu władzy, data produkcji, właściciel samochodu, brak obowiązku zapłaty
Zobacz»

I C 828/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 5 kwietnia 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 46%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • naczelnik urzędów skarbowych, nadpłata podatku dochodowego, przekaz pocztowy, podatek, komornik sądowy, przekazanie komornikowi, izba skarbowa, podatek dochodowy za lata, spisa, przedstawicielka ustawowa małoletnia, z prawa, brak przekazania, odpowiedzialność skarbu państwa, książka pocztowa, wierzytelność dłużnika, przepis ordynacji podatkowej, szkoda, dokonanie zwrotu nadpłaty, rejonowy urząd pocztowy, maj
Zobacz»

I C 839/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 29 marca 2013

Data publikacji: 2 lipca 2013

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 42%

Wspólna treść

naczelnik urzędów skarbowych, dyrektor izby skarbowej, decyzja, zeznanie podatkowe, podatek od spadków i darowizn, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • naczelnik urzędów skarbowych, decyzja ostateczna, dyrektor izby skarbowej, decyzja, wartość nieruchomości, wartość masy spadkowej, sprawa o dział spadku, zeznanie podatkowe, podatek od spadków i darowizn, najem, nieruchomość, umowa pożyczki, postępowanie podatkowe, kserokopia operatu, adekwatny związek przyczynowy, decyzja z dni, dział spadku po matce, majątek w drodze, droga spadku, czerwiec
Zobacz»

I C 1451/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgierzu

Data orzeczenia: 3 lutego 2021

Data publikacji: 22 marca 2021

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • naczelnik urzędów skarbowych, administracja skarbowa, podatek, zgłoszenie rejestracyjne, odmowa rejestracji, faktura, nabywca usługi, organ odwoławczy, organ podatkowy pierwszej instancji, decyzja administracyjna, ustawa o podatkach, usługa kurierska, wadliwa decyzja, wykonywanie władzy publicznej, rejestr podatników, podatek od towarów i usług, wyjaśnienie informacyjne, organ drugiej instancji, strona w powiązaniu, kontrahent
Zobacz»

III Ca 203/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 7 listopada 2016

Data publikacji: 28 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • postanowienie naczelnika urzędu skarbowego, naczelnik urzędów skarbowych, sporny pojazd, źródło szkody, wykonywanie władzy publicznej, wszczęcie postępowania administracyjnego, publika, prawo o ruchu drogowe, konstytucja rp, powództwo przeciwko gminie, zaniechanie, ocena dokumentów, przyczynowość, księga trzecia, funkcjonariuszy posterunku, bezpośrednim przymusem, droga sądowa, związek przyczynowy, wójt gmin, komentarz do kodeksu cywilnego
Zobacz»

II C 1788/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 28 lutego 2017

Data publikacji: 13 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • dyrektor izby skarbowej, zwrot nadpłaty, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, naczelnik, urząd skarbowy, podatek, biegły rewident, podatnik, podatek dochodowy za lata, wojewódzki sąd administracyjny, decyzja dyrektorów, przepis kodeksu cywilnego, zobowiązanie w podatku dochodowym, podatek dochodowy od osób fizycznych, oprocentowanie, działanie naczelnika, strata, decyzja dyrektora urzędu kontroli, zobowiązanie podatkowe, organ pierwszej instancji
Zobacz»

III Ca 370/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 października 2016

Data publikacji: 21 listopada 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • organ egzekucyjny, naczelnik, naczelnik pierwszego urzędu skarbowego, koszt egzekucyjny, urząd skarbowy, tytuł wykonawczy, z prawa, decyzja dyrektora izby skarbowej, wszczęcie i prowadzenie egzekucji, postępowanie egzekucyjne w administracji, konstytucja rp, podstawa prowadzenia egzekucji, dyrektor urzędu kontroli skarbowej, koszty egzekucji, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym, przepis ustawy o postępowaniu, decyzja podatkowa, wykonywanie władzy publicznej, bezprawność
Zobacz»

XVIII C 488/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 22 września 2015

Data publikacji: 29 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • autokar, neoplan, autobus, lut, podatek, dyrektor izby skarbowej, urząd skarbowy, zwrot bezpośredni, podatek vat, przedsiębiorstwo powódki, nadwyżka podatku, kredyt obrotowy, zaległość podatkowa, podatek naliczony, szkoda, leasing, zaległość w podatku, rachunek bankowy, zeznanie powódki, stwierdzenie nadpłaty
Zobacz»

I C 437/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Raciborzu

Data orzeczenia: 6 maja 2015

Data publikacji: 4 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • składka, protokół kontroli, działanie kontrolne, zawieszenie działalności gospodarczej, protokół przesłuchania, ubezpieczenie, wykonywanie władzy publicznej, naczelnik urzędów skarbowych, zaburzenie depresyjne, bezprawność, baza prawna, ewidencja działalności gospodarczej, szkoda, kod przyczyny wyrejestrowania, depresja, zeznanie powoda, normalny związek przyczynowy, decyzja dyrektorów, ustanie obowiązku, ośrodek zamiejscowy w rybniku
Zobacz»

II Ca 627/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 12 lipca 2018

Data publikacji: 11 października 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 36%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • doradca podatkowy, naczelnik, naczelnik pierwszego urzędu skarbowego, urząd skarbowy, sprzedaż udziału w nieruchomości, odpłatne zbycie, nieruchomość, podatek, postępowanie podatkowe, złożenie korekty, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynagrodzenie doradcy, korekta zeznań, działanie organów podatkowych, zeznanie podatkowe, zbycie nieruchomości, wywłaszczenie, władza publiczna, podstawa aktu notarialnego, konstytucja rp
Zobacz»

I C 368/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Data orzeczenia: 26 czerwca 2015

Data publikacji: 28 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 35%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • skład podatkowy, referat, regulamin funkcjonowania, decyzja naczelnika urzędu celnego, decyzja naczelnika urzędu, zatwierdzenie zmiany, olej opałowy, znakowanie, biokomponent, zmiana regulaminu, decyzja dyrektora izby celnej, decyzja dyrektora izby, pracownik urzędów, pracownik urzędu celnego, wykonywanie władzy publicznej, cela opałowa, szkoda, rozpoczęcie produkcji, niezgodność z prawem, paliwo silnikowe
Zobacz»

I ACa 962/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 25 marca 2014

Data publikacji: 7 maja 2014

Poziom podobieństwa: 34%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • akcja i udział, zwrot nadpłaty podatku, urząd skarbowy, podatek, dywidenda, zobowiązanie podatkowe, zaległość podatkowa, egzekucja, komornik, postępowanie egzekucyjne, podatkowy powód, syndyk masy upadłości, rozpoznanie skargi powoda, decyzja dyrektora izby skarbowej, stwierdzenie nadpłaty, nadpłata podatku dochodowego, udział w spółce, nadpłacony podatek, denominacja, wysokość nadpłaty
Zobacz»

V ACa 48/21

wyrok

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 24 czerwca 2021

Data publikacji: 12 października 2021

Poziom podobieństwa: 32%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • nadwyżka podatku, podatek naliczony, zwrot nadwyżki, podatek, organ podatkowy, naczelnik, zwrot podatku, urząd skarbowy, postępowanie podatkowe, wojewódzki sąd administracyjny, podatnik, podatek od towarów i usług, wysokość zwrotu, różnica podatku, deklaracja podatkowa, załatwienie wniosków, bezczynność organów, powodowa spółka, wyłudzenie podatków, zobowiązanie podatkowe
Zobacz»

V ACa 338/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Data orzeczenia: 3 grudnia 2014

Data publikacji: 17 grudnia 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 31%

Powiązana tematyka

skarb państwa
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • automat do gier, punkt gry, zatwierdzenie zatrzymania, funkcjonariusz służby celnej, zezwolenie na prowadzenie działalności, gra hazardowa, decyzja dyrektora izby skarbowej, działalność w zakresie gier, poświadczenie rejestracji, naczelnik urzędu celnego, gra na automaty, szkoda, działanie funkcjonariuszy, funkcjonariusz, zatrzymanie rzeczy, naczelnik urzędów, władza publiczna, czynność zatrzymania, termin ważności, rejestracja automatu
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Pawłowska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Suwałkach
Osoba, która wytworzyła informację:  ,  Aneta Ineza Sztukowska
Data wytworzenia informacji: