Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
390

I C 11/14

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2014-09-05

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn akt I C 11/14 UZASADNIENIE Powódka J. L. w pozwie wniesionym przeciwko (...) Bank (...) SA w W. wniosła o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności, powołując się na okoliczność, iż po pierwsze – jako małżonka dłużnika nie wyraziła zgody na zajęcie prawa do lokalu wspólnie małżonkom przysługującego oraz na fakt iż wierzytelność została uiszczona na rzecz pozwanego. Pozwany (...) Bank (...) SA w W. w odpowiedzi na pozew wskazał, iż rzeczywiście dłużnik P. L. wpłacił na jego rzecz kwotę 30
Czytaj więcej»

I C 18/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-08-30

Data publikacji: 2014-07-09

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 18/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 sierpnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda P. M. kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) wraz z o
Czytaj więcej»

I C 19/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2013-06-21

Data publikacji: 2014-07-08

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 19/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 czerwca 2013 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Aneta Ineza Sztukowska Protokolant: Magda Ułanowicz po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2013 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda W. K. kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowy
Czytaj więcej»

I C 2/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-06-30

Data publikacji: 2015-09-17

trafność 100%

Sygn. akt: I C 2/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: stażysta Marta Moroz po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2015 r. w Suwałkach sprawy z powództwa M. Z. przeciwko (...) S. A. w W. o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S. A. w W. na rzecz powódki M. Z. kwotę 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100) z odsetkami ustawowymi od dnia 23 czer
Czytaj więcej»

I C 46/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2017-02-21

Data publikacji: 2017-04-13

trafność 100%

Sygn. akt: I C 46/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Agnieszka Kluczyńska Protokolant: sekr. sądowy Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. w Suwałkach sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą B. przeciwko W. M. o zapłatę oddala powództwo. SSR Agnieszka Kluczyńska Sygn. akt I C 46/17 UZASADNIENIE Powódka (...) S.A. z siedzibą w B. w dniu 23 grudni
Czytaj więcej»

I C 39/10

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-04-20

Data publikacji: 2017-02-13

trafność 100%

Sygn. akt IC 39/10 UZASADNIENIE Powódka M. R. w pozwie skierowanym do tut. Sądu przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w (...) S.A. z siedzibą w P. Oddziałowi w Polsce z siedzibą w W. domagała się wyłączenia spod egzekucji – ruchomości: w postaci 2 krówmaści czarno-białej i jałówki maści czarno-białej, zajętych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach B. M. w sprawach egzekucyjnych z wniosku pozwanych przeciwko W. S. (BM Km 806/09, (...) i BM Km 1143/09). W uzasadnieniu pozwu pow
Czytaj więcej»

I C 171/10

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2010-07-30

Data publikacji: 2014-03-11

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 171/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 lipca 2010 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: Edyta Marcejonis po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2010 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa J. P. przeciwko (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powoda J. P. kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) wraz z
Czytaj więcej»

I C 189/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2011-08-22

Data publikacji: 2014-04-02

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 189/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 sierpnia 2011 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Alicja Wiśniewska Protokolant: Julita Katarzyna Mikłaszewicz po rozpoznaniu w dniu 22 sierpnia 2011 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa W. K. przeciwko Gminie M. S. o zapłatę 1 Oddala powództwo. 2 Zasądza od powoda W. K. na rzecz pozwanego Gminy M. S. kwotę 60,00 zł (sześćdziesiąt złotych 00/100) tytułem zwr
Czytaj więcej»

I C 323/10

wyrok

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2011-07-21

Data publikacji: 2014-07-31

trafność 100%

Sygn. akt: I. C. 323/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lipca 2011 r. Sąd Rejonowy w Suwałkach I. Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Izabela Sadłowska Protokolant: Edyta Marcejonis po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2011 r. w Suwałkach na rozprawie sprawy z powództwa I. O. (1) przeciwko K. R. oraz P. J. o ustalenie stosunku najmu I Ustala, że stosunek najmu lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ulicy (...) o numerze 3 wynikający z umowy zawartej w dniu
Czytaj więcej»

I C 1245/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 2015-11-02

Data publikacji: 2015-12-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt I C 1245/15 UZASADNIENIE Powód (...) Sp. z o.o. , sp. komandytowo- akcyjna z siedzibą w W. w pozwie wniesionym do Sądu Rejonowego w Lublinie w elektronicznym postępowaniu upominawczym domagał się zasądzenia od pozwanego D. S. kwoty 1.023,50 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że na podstawie umowy cesji wierzytelności przejął od (...) Sp. z o.o. wierzytelność wobec pozwanego z tytułu zawartej
Czytaj więcej»